Čištění fasád, sanace fasád a nátěry fasád Brno

DVASTAF GROUP - Certifikovaná stavební firma na čištění a sanace fasád s řadou úspěšných realizací.

Brno, jako jedno z největších měst v České republice, má své vlastní charakteristiky a zvláštnosti, které mohou ovlivnit stav fasád budov. Některé z těchto charakteristik mohou zahrnovat:

 • Historie a architektura: Brno má bohatou historii a některé budovy v Brně jsou velmi staré a mají historickou hodnotu. Starší budovy v Brně mohou vyžadovat specifickou péči a údržbu fasád, aby se zachovaly jejich historické rysy.
 • Klima: Brno se nachází ve středoevropském klimatickém regionu, což zahrnuje výkyvy teploty, vlhkost a srážky. Klimatické podmínky v Brně mohou ovlivnit stav fasád a mohou být faktorem znečištění.
 • Městský rozvoj: Urbanistický vývoj města Brna může ovlivnit vystavení fasád slunečnímu záření a vlhkosti, což může mít vliv na růst plísní a řas.
 • Silniční provoz: Intenzivní silniční provoz v Brně může přispět k nánosu sazí a znečištění z exhalací vozidel na fasádách budov.
 • Stavby: V Brně probíhá pravidelně stavební činnost, včetně nových staveb a rekonstrukcí starších budov. To může mít vliv na stav fasád v Brně a potřebu jejich údržby.

Je třeba mít na paměti, že stav fasád budov v Brně se bude lišit v závislosti na konkrétní lokalitě, typu budovy a úrovni údržby.

Obecně (nejen pro Brno) lze dodat, že fasády budov mohou být v různých částech České republiky znečištěny různými způsoby, a to v závislosti na několika faktorech. Některé lokality mohou být více náchylné k určitým druhům znečištění než jiné. Zde je několik faktorů, které mohou ovlivnit znečištění fasád v různých lokalitách:

 • Městské oblasti: Ve větších městech, zejména v průmyslových oblastech, může být zvýšený výskyt znečištění způsobeným průmyslovými emisemi, automobilovým provozem a dalšími lidskými aktivitami. Toto se Brna samozřejmě týká.
 • Klimatické podmínky: Regionální klima může ovlivnit míru znečištění fasád. V oblastech s vyšší vlhkostí může být více náchylnost k plísni a řasám, zatímco v oblastech s tvrdou vodou může být častější výskyt vodního značení. Toto bylo pro Brno konkrétně zmíněno výše.
 • Okolní vegetace: Stojící stromy a keře poblíž budov mohou způsobit stínění a větší vlhkost, což může podporovat růst plísně a řas na fasádě. Toto platí i pro Brno.
 • Geografické podmínky: Geografické podmínky, jako je blízkost řek nebo lesů, mohou ovlivnit množství prachu, pylu a dalších částic, které se dostávají na fasády budov. I toto se Brna týká.
 • Doprava: Oblasti s intenzivním silničním provozem mohou být více náchylné k nánosu sazí a znečištění z exhalací vozidel. I toto pro Brno samozřejmě platí.
 • Městské plánování: Urbanistické plánování a architektura budov mohou ovlivnit vystavení fasád slunečnímu záření a vlhkosti, což může mít vliv na růst plísní a řas. Toto se Brna také týká.
 • Lidská aktivita: Různé lokality mohou být vystaveny různým úrovním lidské aktivity, což může ovlivnit znečištění fasád, například výstavbou nebo demolicí budov. Toto platí i pro Brno.